Familien Holmberg

Inger Lise og Jan Roger Holmbergs Slektsider

Notater


Treff 1 til 50 av 2,177

      1 2 3 4 5 ... 44» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

Also married Geoffrey I Count of Anjou, her daughters husband in 979. 
Countess of Vermandois, Adelais (Adelaide) "Were", (I12090)
 
2

See Roddy Macdonald at http://www.macdonald50.freeserve.co.uk/genealogy/d0004/g0000058.html#I0043 
Lord of The Isles, Angus "Og", (I12513)
 
3
Not shown in English histories. Perhaps an Irish invention? 
Driella (I12272)
 
4
Dåpen : https://media.digitalarkivet.no/kb20061020030281
Vielsen 19 Januar 1804 : https://media.digitalarkivet.no/kb20061020030632
 
Christiansdatter, Anna Vivika (I4035)
 
5
It is Olaf's ship that is said to have been found at Gokstad and is now in the Oslo Museum.
This man's wife, Tora, was a daughter of Sigurd Orm-i-Øye "d.y." Ragnarsson of Denmark. 
Geirstadalv, Olav (I11802)
 
6
Lunde B.Nr.1
ANDERS HENRICHSEN (1772-1809) giftet seg i 1803 med enken Berthe Marie Jonsdatter og kom således inn på gården. Selv var han nok utenbygds fra. De kan ikke sees å ha hatt barn sammen.  
Henrichsen Lunde, Anders (I2384)
 
7 Ole bodde i Fredrikstad da de giftet seg. Den første tiden etter vielsen var de inderster på Årum. Deretter finner vi dem som husmannsfolk på Haugen under Visur i 1850 og 1852. I 1855 flyttet de til Ullerøy, så gikk ferden til Skivika, der de oppgis som inderster i 1856. Så var den kort tid i Skjeberg før de flyttet til Kjølbergeiet i 1858, der det ble inngått en husmannskontrakt i 1860 med eieren av hovedbølet på Søndre Kjølberg.
I 1863 betegnes imidlertid Ole som arbeider, og i ft 1865 går det fram at han er bruksarbeider og huseier.
Adressen er i dag Begbyveien 14 C, Gnr.9, bnr.191, opprinnelig husmannsplass under Søndre Kjølberg.
Ole arbeidet på Selbak Bruk, der han var kantskjærer. Juliane Maria beholdt huset en tid etter mannens død. I 1891 er hun oppført som fattigunderstøttet. Også hennes barn hjalp henne. I 1900 hadde sønnen Johan Anton overtatt eiendommen, Juliane bodde da hos datteren Oline Julie på Guldbergsiden.
Navnet hennes lever forresten videre i dag, ettersom mange av etterslekten finne oppnavnet Juliansen.
I 1865 var han huseier og brugsarbeider (ved Selbakbruket). Han hadde 1 gris og satt en tønne poteter.
(etter oddmarthinsen.no)
 
Eriksen Graalumsplass, Ole (I544)
 
8 Anders Vetlesen overtok 1723 sin svigerfars part, se ovf. , og brukte d.å. sammen med sin svoger Anders Olufsen. Han var lagr.m. 1729: AVS me d et anker under. I 1744 bruker Anders Vetlesen og Halvor Andersen hver sin d el av Svanekil (nordre og søndre). De hadde 1754 odel til 1 h. 10 sk. Anders Vetle sen var f. ca. 1693 (kb. defekt), bgr. 7. tr. (13.7) 1755, 62 år. S. av Vetle Jonsen , Store Rød. - Gift 1) Miseric. (5.5) 1715 (trol. skjærtorsdag 18.4) med Pernille, bgr. jud . (22.3) 1733, 52 år 3 mnd. 5 d. gl. Dtr. av Oluf Didriksen Svanekil, se ovf. Hun var g . 1) 1708 m. Jon Olsen Bankerød. Gift 2) 21. tr. (25.10) 1733 (trol. 19.9) med Chr istence, f. 1715, bgr. 14.6.1752. Dtr. av Jon Jonsen Sandø. Gift 3) 4. tr. (15.7 ) 1753 (trol. 9.4) med Ane Jensdtr. Edholmen fra Botne, d. 11.3.1763, 631/2 år. Hun va r g. 1) 1728 m. Erich Pedersen Edholmen og visstnok g. 2) 1748 m. Linnert Erichse n, d. 1750 på Edholmen. Hun m.fl. solgte 1759 en part på noe over 3 sk. til svigers ønn Peder Henrichen Bolt, se nf. - Barn: I 1. Anna dpt. 2. ep. (19.1) 1716, com. 1. g . 1732, gift 1740 m. Peder Henrichsen Bolt, se nf. 2. Ole bgr. 6. tr. (24.7) 1718. 3 . Ingeborg, g. 1741 m. Simon Nielsen Korshavn. 4. Dtr. g.m. Hans Nielsen. Simon og Han s Nielsen ga 1753 avkall for sine hustruers arveparter iflg. sk . 20.4.1733 på Svane kil og solgte samtidig 7 sk. i Svanekil til Peder Henrichsen Bolt. De må formodes å vær e g.m. døtre av Anders Vetlesen i hans 1. ekteskap. Om de var brødre vites ikke, m en Simons bror Jens ble konf. 1740 fra Svanekil og var s.å. fadder for Halvor Ander sen Svanekils barn. Han ble gift til Kjerringholmen, Store Rød. 5. Jacob bgr. 2 9.4.1722, ±lite drengebarn . II 6. Pernille dpt. 10. tr. (29.8) 1734, d. før 1772, g . m. Anders Henrichsen i Tistedal. Deres sønner Anders 9 og Hans 7 år 1777 kvittert e 1786 for morens arv etter besteforeldrene, Jon Jonsen og Olianna Nielsdtr. Sand ø, og for deres avdøde søster (Inger) Marias arv iflg. samme skifter. 7. Mari dpt . septuag. (29.1) 1736, var 1777 i tjeneste hos Mr. Ramshart i Halden. 8. Wetle dpt. re m. (2.3) 1738. Bodde 1763-64 hos sin mors foreldre på Sandø, i Halden 1772, 1777 . 9. Helvig dpt. 18. tr. (16.10) 1740. Bodde 1777 i Halden. G.m. Tosten Helgesen, so ldat, Halden, som 16.12.1778 kvitterte for hennes arv etter besteforeldrene . 10. Dødf. barn bgr. Fest. Mich. (29.9) 1743. 11. Hans dpt. 29.9.1744. Bodde 1763-64 h os sin mors foreldre på Sandø, lever 1777. 12. Margrete dpt. 15. tr. (10.9) 1747 , d. før 1772. 13. Christianna dpt. Vis. Mar. (2.7) 1751, i Halden 1772, 1777. se side 17 H.B.BI. Vetlesen, Anders (I1241)
 
9 Giftet seg først med Aksel Kjøniksen fra
Vaterland. Senerq-oiftet hun seg med Trygve Johansen. Han var bror til ovennevnte
Astrid som var giffTtuv's bror 6scnn. oå ttyttet tit Kjøtbergskogen.
Barn: Evelyn og Roald fra første ekteskap. 
Johansen, Lilly Anette (I205)
 
10 Giftet seg med Arthur Christiansen fra
Vaterland. De bygde seg også hus på Møllerodden. Borghild bor her idag samrnen med
med sin datter Turid og hennes mann Ragnar. Borghild og Arthur fikk barna: Kåre og
Turid. 
Svendsen, Borghild Juliane (I222)
 
11 Landsoldat og hjemmeværende 1801. Johnsen Kjelsås, Jacob (I1069)
 
12 Nevstein Halldorson g. Ingrid Sigurdsdatter, d. Bøsnes på Ringerike. Halldorson, Nevstein "Jarl (Earl)" (I11947)
 
13 "Guttorm Arvesens hus" m/kongelig bevill Familie F48592
 
14 "Sprakalegg" means Kicking Legs. He was Jarl (Earl) who was a follower of King Knut (Canute) of Denmark and England. Sprakalegg Bjørnsson, Torgils (I11968)
 
15 "Vidfavne" meaning "wide fathom" from Skane. Woden-born king (meaning descendant of Oden/Woden) of Uppsala in Sweden, by conquest. Also King of Lethra in 690. Ivar became the first King of the Ivarska Dynasty of Sweden. He succeeded Olaf Tretelgia (the Tree-Feller) when Olaf fled to Norway. Olaf's father, Ingjald Illråde was conquered by Ivar. Ingjald had perished by burning down his own palace and Ivar took the throne. Then Olaf fled to Norway and started the Yngling dynasty of Norway. Up to this time it is said that Ivar was the greatest of the Swedish Kings. Ivar had a single child, Aud (or Oda in Swedish). Halvdanson, King of Lethra, Ivar "Vidfavne" (I12703)
 
16 (jrholmberg): Capitaine des Armes var en underoffiserstittel, normalt var den eldste/høyest rangerte underoffiseren i et kompani. Senere på 1700-tallet ble tittelen omgjort til kommandersersjant. Olsen Talberg, Anders (I430)
 
17 (JRHolmberg): Flertallet av offiserene før ca. 1720 var nok utenlandsk fødte, fra et stort antall nasjoner (nederlandske, franske, engelske, skotske bl. a.), men nok mest fra nordtyske stater. Det var egentlig ikke så mange dansker. På den tiden var offisersyrket et internasjonalt yrke. Etter ca. 1720 var de fleste offiserene født i Norge, men som regel var de av de opprinnelig utenlandske offisersslektene. Men det var faktisk norske bondesønner som ble offiserer alt på begynnelsen av 1700-tallet, f.eks. Peder Todderud som ble generalmajor.Underoffiserer som capitaine des armeser derimot, i hvert fall i de nasjonale (ikke gevorbne) avdelingene var oftest norske, gjerne bønder/bondesønner fra det øvre bondeskiktet i en bygd (hva man gjerne kunne kalle 'bygdas beste menn'). Men det var også offiserssønner som ble underoffiserer, temmelig ofte i en 'læretid' før de ble offiserer, men en del ble nok værende det og. Vi kan trykt konkluderer med at Anders var en kjent og velaktet skikkelse i bygda og bar tittelen 'Capitaine des Armes'. Olsen Talberg, Anders (I430)
 
18 (Medical):Døde på St. Josef Hospital Lindeløff, Jenny Marie (I15)
 
19 (Medical):Se tilknyttede kilder... Johansdatter Veel, Berthe Maria (I777)
 
20 (Medical):Se tilknyttede kilder... Hansen Øgaarden, Johan Severin (I270)
 
21 (Research):Dåpsattesten i trebok Holmberg, Erik (I11)
 
22 (under drengebarn)
No. 10. Huusmand Bendt Hansen og Johanne Erichsdtr dødfødt barn begravd under Holm. 
Bentsen, NN (I3956)
 
23 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Eiriksdatter, NN (I11656)
 
24 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Gunnarsdatter Hvite, NN (I11662)
 
25 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Gunnarsdatter, NN (I11663)
 
26 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Guttormsson, NN (I11669)
 
27 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Havardsdatter, NN (I11729)
 
28 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Gyrdsdatter, NN (I11749)
 
29 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Olmodsdatter, NN (I11762)
 
30 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Gyrdsdatter, NN (I11749)
 
31 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Olmodsdatter, NN (I11762)
 
32 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Sigfredsdatter, NN (I11830)
 
33 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Eysteinsdottir, NN (I11866)
 
34 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Ranesdatter, NN (I12015)
 
35 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Vebjørnsdatter, NN (I12035)
 
36 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Æthelredsdatter, NN (I12065)
 
37 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Countess of Burgundy, NN, (I12176)
 
38 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Countess of Upper Alsace, NN, (I12177)
 
39 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Princess of Normandy, NN, (I12179)
 
40 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Queen of Sweden, NN, (I12180)
 
41 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. de Bretagne, NN (I12181)
 
42 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. de Normandy, NN (I12182)
 
43 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. de Normandy, NN (I12183)
 
44 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. de Vermandois, NN (I12184)
 
45 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. de Vermandois, NN (I12185)
 
46 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. Ingelramsdatter of France, NN (I12186)
 
47 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. of Normandy, NN (I12187)
 
48 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. of Vermandois, NN (I12188)
 
49 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. of Wessex, NN (I12189)
 
50 * NN is the Latin abbreviation for "nomen nescion" or "non nominandus" meaning "name is not known" which is a standard across Europe for genealogy, newspaper reports and court affairs. This is more language neutral and globally acceptable than using the English terms "Miss", "son" or "daughter" in place of an unknown given name. It is also preferable than leaving the given name blank, as it clearly indicates the name is missing. NN (I12231)
 

      1 2 3 4 5 ... 44» Neste»