Familien Holmberg

Inger Lise og Jan Roger Holmbergs Slektsider

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 11,837  
Antall menn 6,199 (52.37%)  
Antall kvinner 5,625 (47.52%)  
Antall ukjent kjønn 13 (0.11%)  
Antall nålevende 82  
Antall familier 4,126  
Antall unike etternavn 3,296  
Total Bilder 321  
Total Dokumenter 6  
Total Gravsteiner 18  
Total Historier 34  
Total Opptak 0  
Total Videoer 0  
Antall kilder 443  
Gjennomsnittlig levetid1 54 år, 243 dager  
Tidligste fødselsdato (Astrid Unaasdatter 1130-40  

 Lengstlevende1   Alder 
Orm Kongsbror Ivarsson 747 år  
Rasmus Nielsen 119 år  
Bjørn "Jarnsida" Ragnarsson, King of Uppsala 115 år  
Ester Hauge 114 år  
Imergi Somerledson 114 år  
Anna Helene Antonisdatter Andersen 113 år 8 dager  
Hjarrande Hallvardsen 112 år  
Ragnvald Jonson Urka 111 år  
Kettilbjorn Gren 110 år  
Knut Filipsson 109 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet