Familien Holmberg

Inger Lise og Jan Roger Holmbergs Slektsider (oppd. 2019.09.27)

Øsaker, Tune, Østfold 

Notater: Øsåker Gnr. 44
Matr.skyld: 1593 - fullgård 1647 - 3 huder
1668 - 3 huder m. ødelpl. Sandtangen 1838 - 7 - 4 - 14
1886 - 26,55 mk.
Gården ligger lengst øst på den store flata, med det meste av innmarka vest for husa, som ligger oppe på en fjellknaus. Gården hadde skog opp mot Ramoen. Oppe på Ramoen hadde gården en husmannsplass, og det er også synlige tegn på havreskifter i skogen opp mot grustaket. Det store grustaket som kalles Kalnesgropa, er tatt opp i Øsåkerskogen.
Navnet Øsåker kommer trolig av mannsnavnet Audr og aker, og det er kanskje navnet på han som først tok opp åker her. Gården ble ryddet i vikingtida, og den ble holdt oppe etter Svartedauen. I ca. 20 år fra midten av 1760-åra var gården delt i et østre og vestre bruk. Etter 1787 har gården bare hatt en bruker. Holmen utenfor gården er brukt som beite.
Sandtangen kalles «ødeplass» i 1668, og fram til 1831 var Sandtangen husmannsplass under Øsåker. I 1723 hører vi at husmannen vanligvis sådde 1 t. havre på plassen. Men det var mye dyrkbar jord på Sandtangen, og i 1864 var det hele 272 mål åker og dyrket eng på de tre Sandtangen-bruka. Så det var god plass til en gård ute på tangen. Men vi har ingen opplysninger om at det var en egen gård her i mellomalderen.
Delet mellom Øsåker- og Sandeskogen (kalt Toppenrødskogen) ble gått opp i 1812. Ovenfor plassen Bønn kan en ennå se et dypt veifar, som er skogsdelet mellom Sande og Øsåker. I 1668 hadde gården noe godt rydningsland, og det var skog til husbehov. Gården var dragongård og seinere kapteingård. I 1723 var gården «beliggende i sollien og middels vinding. Skog til fornødenhet og litt små last. En ringe bekkekvern til husbehov». En plass (Sandtangen) sådde 1 t. havre. Landskylda ble foreslått forhøyet med 13 3/4 lisp. tg. l 1785 var det ingen skog av betydning. Skogen var hogget av eieren, og«ytterligere hogst bør kun skje til gårdens eget behov».
Da Ole Arnesen tok over i 1787, var jordveien i svært dårlig hevd. I 1799 ble det forertatt en ny besiktigelse, og Ole Arnesen hadde nå gjort store forbedringer (se under brukere). I 1802 ble taksten pr. skpd.tg. forhøyet fra 700 til 800 rdl. p.g.a. «fortrinnelig bonitet og beskaffenhet». l 1819 hadde gården tålig god havn og skog til fornødenhet.
Før 1839 ble Kalneshuset kjøpt inntil. I 1864 hadde Øsåker og Sandtangen tilsammen 827 mål åker og dyrket eng. Jorda var mindre god, men alminnelig godt dyrket. Det var ingen skog og bare havn for en del til besetningen (mer under hvert bruk).
I 1864 var Øsåker (hovedbølet) på 575 mål åker og dyrket eng, «den største delen av meget daarlig slag». Husdyra i 1865 var 7 hester, 17 storfe, 8 sauer og 2 griser, og utsæden var 2 t. hvete, 3 t. rug, 2 t. bygg, 17 t. havre, 1 Yi t. erter og 18 t. poteter.
Omkring 1918 ble den oppdyrkede innmarka oppgitt å være 350 mål, 100 mål ble brukt som havregang, og 60 mål ble ansett sikkert til oppdyrking. Gården hadde 600 mål skog. Gården hadde 6 hester over 3 år, S under 3 år, 8 mjølkekuer og 13 ungdyr og okse.
I 1959 ble Øsåker lagt til Kalnes.

OpenStreetMap

Breddegrad: 59.31876314005223, Lengdegrad: 11.039986612158827


Media

Bilder


Fødsel

Treff 1 til 9 av 9

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Brønich, Johan  1615Øsaker, Tune, Østfold I2131
2 Busdatter Øsager, Edel  1741Øsaker, Tune, Østfold I2272
3 Busen Øsager, Hans  1738Øsaker, Tune, Østfold I2269
4 Busen Øsager, Helge  1738Øsaker, Tune, Østfold I2274
5 Busen Øsager, Lars  1735Øsaker, Tune, Østfold I2271
6 Hansdatter Øsaker, Anna  Øsaker, Tune, Østfold I2570
7 Nilsen Bjørnland, Stefan  1733Øsaker, Tune, Østfold I2472
8 Pedersdatter Øsager, Edel  1750Øsaker, Tune, Østfold I2290
9 Torbjørnsdatter, Sofie  1686Øsaker, Tune, Østfold I2175

Død

Treff 1 til 3 av 3

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Andersen Øsaker, Torbjørn  1728Øsaker, Tune, Østfold I2155
2 Stefansdatter, Anna Isabella  11 Des 1758Øsaker, Tune, Østfold I2157
3 Torbjørnsen Øsaker, Erik  1747Øsaker, Tune, Østfold I2154

Bruker

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bruker    Person ID 
1 Andersen Øsaker, Torbjørn  Fra 1705Øsaker, Tune, Østfold I2155

Eide eiendommer

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Eide eiendommer    Person ID 
1 Andersen Øsaker, Torbjørn  1723Øsaker, Tune, Østfold I2155
2 Stenbekk, Anders  1704Øsaker, Tune, Østfold I2156

Skifteoppgjør

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Skifteoppgjør    Person ID 
1 Andersen Øsaker, Torbjørn  1729Øsaker, Tune, Østfold I2155

Bolig - Resi

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Bolig - Resi    Person ID 
1 Jacobsen Ryen, Bue  1738Øsaker, Tune, Østfold I2011

Overtok gården

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Overtok gården    Person ID 
1 Torbjørnsen Øsaker, Erik  1729Øsaker, Tune, Østfold I2154

Gift

Treff 1 til 2 av 2

   Familie    Gift    Famile ID 
1 Andersen Øsaker / Hansdatter Øsaker  1671Øsaker, Tune, Østfold F634
2 Stenbekk /   1615Øsaker, Tune, Østfold F635