Familien Holmberg

Inger Lise og Jan Roger Holmbergs Slektsider

Notater


Treff 1 til 50 av 1,941

      1 2 3 4 5 ... 39» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1  Jonsen Lunde, Bernhard Julius (I42)
 
2  Jonsen Lunde, Bernhard Julius (I42)
 
3  Lindeløff, Hans Anker (I46)
 
4  Lindeløff, Haakon Arthur (I48)
 
5  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
6  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
7  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
8  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
9  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
10  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
11  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
12  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
13  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
14  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
15  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
16  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
17  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
18  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
19  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
20  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
21  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
22  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
23  Helgesen Holleby, Anders (I95)
 
24  Svendsen, Tor (I154)
 
25  Hansson, Olof (I230)
 
26  Hansen Øgaarden, Hartvig Emil (I269)
 
27  Hansen Øgaarden, Hartvig Emil (I269)
 
28  Johnsen, Johan Henrik (I321)
 
29  Johnsen, Johan Henrik (I321)
 
30  Jonsen Lunde, Anna Marie (I322)
 
31  Hansen, Borghild Johanne (I324)
 
32  Hansen, Borghild Johanne (I324)
 
33 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I334)
 
34  Olsson, Carl (I356)
 
35  Siverdatter, Marlene Holt (I690)
 
36  Lindeløv, Beda Therese (I760)
 
37  Jonsen, Oliver (I784)
 
38  Olsdotter, Caroline (I821)
 
39  Nilsson, Johan (I969)
 
40  Olsdatter, Oleane Kolstad (I1288)
 
41  Kjølertsen, Ole Kolstad (I1289)
 
42  Hansen Øgaarden, Rikard Marentius (I1313)
 
43  Hansdatter Øgaarden, Jenny Mathilde (I1327)
 
44

Also married Geoffrey I Count of Anjou, her daughters husband in 979. 
Countess of Vermandois, Adelais (Adelaide) "Were", "Were" (I12090)
 
45

See Roddy Macdonald at http://www.macdonald50.freeserve.co.uk/genealogy/d0004/g0000058.html#I0043 
Lord of The Isles, Angus "Og", "Og" (I12513)
 
46
Not shown in English histories. Perhaps an Irish invention? 
Driella (I12272)
 
47
Dåpen : https://media.digitalarkivet.no/kb20061020030281
Vielsen 19 Januar 1804 : https://media.digitalarkivet.no/kb20061020030632
 
Christiansdatter, Anna Vivika (I4035)
 
48
It is Olaf's ship that is said to have been found at Gokstad and is now in the Oslo Museum.
This man's wife, Tora, was a daughter of Sigurd Orm-i-Øye "d.y." Ragnarsson of Denmark. 
Geirstadalv, Olav (I11802)
 
49 Ole bodde i Fredrikstad da de giftet seg. Den første tiden etter vielsen var de inderster på Årum. Deretter finner vi dem som husmannsfolk på Haugen under Visur i 1850 og 1852. I 1855 flyttet de til Ullerøy, så gikk ferden til Skivika, der de oppgis som inderster i 1856. Så var den kort tid i Skjeberg før de flyttet til Kjølbergeiet i 1858, der det ble inngått en husmannskontrakt i 1860 med eieren av hovedbølet på Søndre Kjølberg.
I 1863 betegnes imidlertid Ole som arbeider, og i ft 1865 går det fram at han er bruksarbeider og huseier.
Adressen er i dag Begbyveien 14 C, Gnr.9, bnr.191, opprinnelig husmannsplass under Søndre Kjølberg.
Ole arbeidet på Selbak Bruk, der han var kantskjærer. Juliane Maria beholdt huset en tid etter mannens død. I 1891 er hun oppført som fattigunderstøttet. Også hennes barn hjalp henne. I 1900 hadde sønnen Johan Anton overtatt eiendommen, Juliane bodde da hos datteren Oline Julie på Guldbergsiden.
Navnet hennes lever forresten videre i dag, ettersom mange av etterslekten finne oppnavnet Juliansen.
I 1865 var han huseier og brugsarbeider (ved Selbakbruket). Han hadde 1 gris og satt en tønne poteter.
(etter oddmarthinsen.no)
 
Eriksen, Ole (I544)
 
50 Anders Vetlesen overtok 1723 sin svigerfars part, se ovf. , og brukte d.å. sammen med sin svoger Anders Olufsen. Han var lagr.m. 1729: AVS me d et anker under. I 1744 bruker Anders Vetlesen og Halvor Andersen hver sin d el av Svanekil (nordre og søndre). De hadde 1754 odel til 1 h. 10 sk. Anders Vetle sen var f. ca. 1693 (kb. defekt), bgr. 7. tr. (13.7) 1755, 62 år. S. av Vetle Jonsen , Store Rød. - Gift 1) Miseric. (5.5) 1715 (trol. skjærtorsdag 18.4) med Pernille, bgr. jud . (22.3) 1733, 52 år 3 mnd. 5 d. gl. Dtr. av Oluf Didriksen Svanekil, se ovf. Hun var g . 1) 1708 m. Jon Olsen Bankerød. Gift 2) 21. tr. (25.10) 1733 (trol. 19.9) med Chr istence, f. 1715, bgr. 14.6.1752. Dtr. av Jon Jonsen Sandø. Gift 3) 4. tr. (15.7 ) 1753 (trol. 9.4) med Ane Jensdtr. Edholmen fra Botne, d. 11.3.1763, 631/2 år. Hun va r g. 1) 1728 m. Erich Pedersen Edholmen og visstnok g. 2) 1748 m. Linnert Erichse n, d. 1750 på Edholmen. Hun m.fl. solgte 1759 en part på noe over 3 sk. til svigers ønn Peder Henrichen Bolt, se nf. - Barn: I 1. Anna dpt. 2. ep. (19.1) 1716, com. 1. g . 1732, gift 1740 m. Peder Henrichsen Bolt, se nf. 2. Ole bgr. 6. tr. (24.7) 1718. 3 . Ingeborg, g. 1741 m. Simon Nielsen Korshavn. 4. Dtr. g.m. Hans Nielsen. Simon og Han s Nielsen ga 1753 avkall for sine hustruers arveparter iflg. sk . 20.4.1733 på Svane kil og solgte samtidig 7 sk. i Svanekil til Peder Henrichsen Bolt. De må formodes å vær e g.m. døtre av Anders Vetlesen i hans 1. ekteskap. Om de var brødre vites ikke, m en Simons bror Jens ble konf. 1740 fra Svanekil og var s.å. fadder for Halvor Ander sen Svanekils barn. Han ble gift til Kjerringholmen, Store Rød. 5. Jacob bgr. 2 9.4.1722, ±lite drengebarn . II 6. Pernille dpt. 10. tr. (29.8) 1734, d. før 1772, g . m. Anders Henrichsen i Tistedal. Deres sønner Anders 9 og Hans 7 år 1777 kvittert e 1786 for morens arv etter besteforeldrene, Jon Jonsen og Olianna Nielsdtr. Sand ø, og for deres avdøde søster (Inger) Marias arv iflg. samme skifter. 7. Mari dpt . septuag. (29.1) 1736, var 1777 i tjeneste hos Mr. Ramshart i Halden. 8. Wetle dpt. re m. (2.3) 1738. Bodde 1763-64 hos sin mors foreldre på Sandø, i Halden 1772, 1777 . 9. Helvig dpt. 18. tr. (16.10) 1740. Bodde 1777 i Halden. G.m. Tosten Helgesen, so ldat, Halden, som 16.12.1778 kvitterte for hennes arv etter besteforeldrene . 10. Dødf. barn bgr. Fest. Mich. (29.9) 1743. 11. Hans dpt. 29.9.1744. Bodde 1763-64 h os sin mors foreldre på Sandø, lever 1777. 12. Margrete dpt. 15. tr. (10.9) 1747 , d. før 1772. 13. Christianna dpt. Vis. Mar. (2.7) 1751, i Halden 1772, 1777. se side 17 H.B.BI. Vetlesen, Anders (I1241)
 

      1 2 3 4 5 ... 39» Neste»